ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

7oz/180ml Λευκό χάρτινο κύπελλο για ζεστά και κρύα ροφήματα

img

Ύψος: 81χιλιοστά
Πάτος: 50χιλιοστά
Χείλη: 70χιλιοστά
Πακέτο: 100τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 3000τεμ.
Παλέτα: 72 000τεμ.

7,5oz/210ml Λευκό χάρτινο κύπελλο για ζεστά και κρύα ροφήματα

img

Ύψος: 91χιλιοστά
Πάτος: 47χιλιοστά
Χείλη: 70χιλιοστά
Πακέτο: 100τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 3000τεμ.
Παλέτα: 72 000τεμ.

8oz/260ml Λευκό χάρτινο κύπελλο για ζεστά και κρύα ροφήματα

img

Ύψος: 93χιλιοστά
Πάτος: 56χιλιοστά
Χείλη: 80χιλιοστά
Πακέτο: 80τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 2000τεμ.
Παλέτα: 48 000τεμ.

12oz/360ml Λευκό χάρτινο κύπελλο για ζεστά και κρύα ροφήματα

img

Ύψος: 112χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 60τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 1200τεμ.
Παλέτα: 28 800τεμ.

16oz/450ml Λευκό χάρτινο κύπελλο για ζεστά και κρύα ροφήματα

img

Ύψος: 131χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 60τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 1200τεμ.
Παλέτα: 28 800τεμ.

8oz/260ml Χάρτινο κύπελλο διπλού τοιχώματος

img

Ύψος: 93χιλιοστά
Πάτος: 56χιλιοστά
Χείλη: 80χιλιοστά
Πακέτο: 30τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 750τεμ.
Παλέτα: 18 000τεμ.

12oz/360ml Χάρτινο κύπελλο διπλού τοιχώματος

img

Ύψος: 112χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 25τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 500τεμ.
Παλέτα: 12 000τεμ.

16oz/450ml Χάρτινο κύπελλο διπλού τοιχώματος

img

Ύψος: 131χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 25τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 500τεμ.
Παλέτα: 12 000τεμ.

8oz/260ml Χάρτινο κύπελλο Segafredo

img

Ύψος: 93χιλιοστά
Πάτος: 56χιλιοστά
Χείλη: 80χιλιοστά
Πακέτο: 80τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 2000τεμ.
Παλέτα: 48 000τεμ.

7oz/180ml Χάρτινο κύπελλο Lavazza

img

Ύψος: 91χιλιοστά
Πάτος: 47χιλιοστά
Χείλη: 70χιλιοστά
Πακέτο: 100τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 3000τεμ.
Παλέτα: 72 000τεμ.

8oz/260ml Χάρτινο κύπελλο Lavazza

img

Ύψος: 93χιλιοστά
Πάτος: 56χιλιοστά
Χείλη: 80χιλιοστά
Πακέτο: 80τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 2 000τεμ.
Παλέτα: 48 000τεμ.

12oz/360ml Χάρτινο κύπελλο Lavazza

img

Ύψος: 112χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 60τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 1200τεμ.
Παλέτα: 28 800τεμ.

8oz/260ml Χάρτινο κύπελλο διπλού τοιχώματος Lavazza

img

Ύψος: 93χιλιοστά
Πάτος: 56χιλιοστά
Χείλη: 80χιλιοστά
Πακέτο: 30τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 750τεμ.
Παλέτα: 18 000τεμ.

12oz/360ml Χάρτινο κύπελλο διπλού τοιχώματος Lavazza

img

Ύψος: 112χιλιοστά
Πάτος: 59χιλιοστά
Χείλη: 90χιλιοστά
Πακέτο: 25τεμ.
Χαρτοκιβώτιο: 500τεμ.
Παλέτα: 12 000τεμ.